[Sake Now!] > Sake Brand > Sake Brands in Shizuoka

Sake Brand in Shizuoka

Sake Brand in Shizuoka
Sake BrandSake Brewery
HAKUINMASAMUNE
白隠正宗
TAKASHIMASHUZOU
高嶋酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 410-0312 
TEL 055-966-0018 / FAX 055-966-8324
KAKUSEI
鶴生
BANDAIJOZOU
万大醸造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 410-2403 
TEL 0558-72-0050 / FAX 0558-72-9550
AMAGIZUIDOU
天城隧道
BANDAIJOZOU
万大醸造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 410-2403 
TEL 0558-72-0050 / FAX 0558-72-9550
SHIMODABIJIN
下田美人
BANDAIJOZOU
万大醸造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 410-2403 
TEL 0558-72-0050 / FAX 0558-72-9550
ARABASHIRI
あらばしり
BANDAIJOZOU
万大醸造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 410-2403 
TEL 0558-72-0050 / FAX 0558-72-9550
BANYOU
萬燿
BANDAIJOZOU
万大醸造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 410-2403 
TEL 0558-72-0050 / FAX 0558-72-9550
WAKITAYA
脇田屋
BANDAIJOZOU
万大醸造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 410-2403 
TEL 0558-72-0050 / FAX 0558-72-9550
IZUNOSATO
伊豆の里
BANDAIJOZOU
万大醸造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 410-2403 
TEL 0558-72-0050 / FAX 0558-72-9550
HOURAKU
豊楽
BANDAIJOZOU
万大醸造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 410-2403 
TEL 0558-72-0050 / FAX 0558-72-9550
OOSOURI
大沢里
BANDAIJOZOU
万大醸造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 410-2403 
TEL 0558-72-0050 / FAX 0558-72-9550
KINMEI
金明
NEGAMISHUZOUTEN
根上酒造店
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 412-0046 
TEL 0550-89-3555 / FAX 0550-89-7588
URATAKASAGO
裏高砂
FUJITAKASAGOSHUZOU
富士高砂酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 418-0055 
TEL 0544-27-2008 / FAX 0544-23-1752
SUNSHUNAKAYA
駿州中屋
FUJITAKASAGOSHUZOU
富士高砂酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 418-0055 
TEL 0544-27-2008 / FAX 0544-23-1752
RYUNOOUGI
琉の扇
FUJITAKASAGOSHUZOU
富士高砂酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 418-0055 
TEL 0544-27-2008 / FAX 0544-23-1752
TAKASAGO
高砂(静岡県)
FUJITAKASAGOSHUZOU
富士高砂酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 418-0055 
TEL 0544-27-2008 / FAX 0544-23-1752
FUJIMASA
富士正
FUJIMASASHUZOU
富士正酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 418-0101 
TEL 0544-52-0313 / FAX 0544-52-0314
CHIYONOMINE
千代の峯
FUJIMASASHUZOU
富士正酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 418-0101 
TEL 0544-52-0313 / FAX 0544-52-0314
SHIRAITO
白糸(静岡県)
MAKINOSHUZOU
牧野酒造(静岡県)
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 418-0114 
TEL 0544-58-1188 / FAX 0544-58-5778
FUJISAN
富士山
MAKINOSHUZOU
牧野酒造(静岡県)
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 418-0114 
TEL 0544-58-1188 / FAX 0544-58-5778
SHIMODAFUJI
下田富士
FUJINISHIKISHUZOU
富士錦酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 419-0301 
TEL 0544-66-0005 / FAX 0544-66-0076
ATAMI
あたみ
FUJINISHIKISHUZOU
富士錦酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 419-0301 
TEL 0544-66-0005 / FAX 0544-66-0076
FUJINISHIKI
富士錦
FUJINISHIKISHUZOU
富士錦酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 419-0301 
TEL 0544-66-0005 / FAX 0544-66-0076
KUNPAI
君盃
KUNPAISHUZOU
君盃酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 421-0102 
TEL 054-259-3062 / FAX 054-256-3062
KIHEI
喜平(静岡県)
SHIZUOKAHIRAKISHUZOU
静岡平喜酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 421-0111 
TEL 054-259-0758 / FAX 054-258-4669
KYOWAAZUMAZURU
享和東鶴
TATARASHUZOUJO
多々良酒造場
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 421-0206 
TEL 054-622-0013 / FAX 054-622-4278
#This brewery has been suspended production.
HATSUKAME
初亀
HATSUKAMEJOZOU
初亀醸造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 421-1121 
TEL 054-667-2222 / FAX 054-667-3170
MASUICHI
満寿一
MASUICHISHUZOU
満寿一酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 421-1213 
TEL 054-278-6005
#This brewery has been suspended production.
EIKUN
英君
EIKUNSHUZOU
英君酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 421-3101 
TEL 054-375-2181 / FAX 054-375-4304
RO
KANZAWAGAWASHUZOUJO
神沢川酒造場
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 421-3103 
TEL 0543-75-2033 / FAX 0543-75-2133
SHOSETSU
正雪
KANZAWAGAWASHUZOUJO
神沢川酒造場
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 421-3103 
TEL 0543-75-2033 / FAX 0543-75-2133
AMAMITSUKI
天満月
KANZAWAGAWASHUZOUJO
神沢川酒造場
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 421-3103 
TEL 0543-75-2033 / FAX 0543-75-2133
CHUMASA
忠正
SURUGASHUZOUJO
駿河酒造場
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 422-8044 
TEL 054-288-0003 / FAX 054-288-0005
MARIKONOSHUKU
鞠子の宿
SURUGASHUZOUJO
駿河酒造場
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 422-8044 
TEL 054-288-0003 / FAX 054-288-0005
HAGINOKURA
萩の蔵
SURUGASHUZOUJO
駿河酒造場
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 422-8044 
TEL 054-288-0003 / FAX 054-288-0005
TENKOU
天虹
SURUGASHUZOUJO
駿河酒造場
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 422-8044 
TEL 054-288-0003 / FAX 054-288-0005
MICHIKUSAYOSHIMUNE
道草吉宗
SURUGASHUZOUJO
駿河酒造場
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 422-8044 
TEL 054-288-0003 / FAX 054-288-0005
HAGINISHIKI
萩錦
HAGINISHIKISHUZOU
萩錦酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 422-8044 
TEL 054-285-2371 / FAX 054-287-7569
SOGATSURU
曽我鶴
SURUGASHUZOUJO
駿河酒造場
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 422-8044 
TEL 054-288-0003 / FAX 054-288-0005
SHIZUGOKORO
静ごころ
SANWASHUZOU
三和酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 424-0038 
TEL 054-366-0839 / FAX 054-366-0380
HAGOROMONOMAI
羽衣の舞
SANWASHUZOU
三和酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 424-0038 
TEL 054-366-0839 / FAX 054-366-0380
GARYUBAI
臥龍梅
SANWASHUZOU
三和酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 424-0038 
TEL 054-366-0839 / FAX 054-366-0380
ISOJIMAN
磯自慢
ISOJIMANSHUZOU
磯自慢酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 425-0032 
TEL 054-628-2204 / FAX 054-629-7129
SUGINISHIKI
杉錦
SUGIISHUZOU
杉井酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 426-0033 
TEL 054-641-0606 / FAX 054-644-2447
KIKUYOI
喜久酔
AOSHIMASHUZOU
青島酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 426-0036 
TEL 054-641-5533 / FAX 054-644-3156
SHIKON
士魂
IWAMOTOSHUZOU
岩本酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 426-0044 
TEL 054-635-0024 / FAX 054-636-4138
#This brewery has been suspended production.
MATSUWAKAMIDORI
松若緑
IWAMOTOSHUZOU
岩本酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 426-0044 
TEL 054-635-0024 / FAX 054-636-4138
#This brewery has been suspended production.
SHIDA SHIーDORU
シダ シードル
SHIDAIZUMISHUZOU
志太泉酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 426-0133 
TEL 054-639-0010 / FAX 054-639-0777
SHINSHOOKOSHI
身上起
SHIDAIZUMISHUZOU
志太泉酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 426-0133 
TEL 054-639-0010 / FAX 054-639-0777
SHIDAIZUMI
志太泉
SHIDAIZUMISHUZOU
志太泉酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 426-0133 
TEL 054-639-0010 / FAX 054-639-0777
ONNANAKASE
おんな泣かせ
OOMURAYASHUZOUJO
大村屋酒造場
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 427-0022 
TEL 0547-37-3058 / FAX 0547-37-7576
ONIOTOME
鬼乙女
OOMURAYASHUZOUJO
大村屋酒造場
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 427-0022 
TEL 0547-37-3058 / FAX 0547-37-7576
WAKATAKE
若竹
OOMURAYASHUZOUJO
大村屋酒造場
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 427-0022 
TEL 0547-37-3058 / FAX 0547-37-7576
HAMANAZAKURA
浜名桜
HAMAMATSUSHUZOU
浜松酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 430-0808 
TEL 053-540-2082 / FAX 053-540-4189
SHUSSEJO
出世城
HAMAMATSUSHUZOU
浜松酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 430-0808 
TEL 053-540-2082 / FAX 053-540-4189
TENTEKI
Ten-Teki
HAMAMATSUSHUZOU
浜松酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 430-0808 
TEL 053-540-2082 / FAX 053-540-4189
HANANOMAI
花の舞
HANANOMAISHUZOU
花の舞酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 434-0004 
TEL 053-582-2121 / FAX 053-589-0122
KOKKOU
国香
KOKKOUSHUZOU
国香酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 437-0001 
TEL 0538-48-6405
AOITENKA
葵天下
YAMANAKASHUZOU
山中酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 437-1301 
TEL 0537-48-2012 / FAX 0537-48-6312
KAIUN
開運
DOISHUZOUJO
土井酒造場
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 437-1407 
TEL 0537-74-2006 / FAX 0537-74-4077
ASABAICHIMANGOKU
あさば一万石
DOISHUZOUJO
土井酒造場
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 437-1407 
TEL 0537-74-2006 / FAX 0537-74-4077
TAKATENJIN
高天神
DOISHUZOUJO
土井酒造場
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 437-1407 
TEL 0537-74-2006 / FAX 0537-74-4077
ENSHUNADA
遠州灘
DOISHUZOUJO
土井酒造場
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 437-1407 
TEL 0537-74-2006 / FAX 0537-74-4077
OHIMACHIYA
御日待家
DOISHUZOUJO
土井酒造場
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 437-1407 
TEL 0537-74-2006 / FAX 0537-74-4077
KUMAKUJIRA
熊鯨
DOISHUZOUJO
土井酒造場
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 437-1407 
TEL 0537-74-2006 / FAX 0537-74-4077
TAKAMATSU
鷹松
ISHIKAWASHUZOU
石川酒造(静岡県)
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 437-1613 
TEL 0537-86-3012 / FAX 0537-86-3012
IMANOURA
今の浦
SENJYUSHUZOU
千寿酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 438-0078 
TEL 0538-32-7341 / FAX 0538-32-7344
SENJYU
千寿(静岡県)
SENJYUSHUZOU
千寿酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 438-0078 
TEL 0538-32-7341 / FAX 0538-32-7344
SAYOGOROMO
小夜衣
MORIMOTOSHUZOU
森本酒造(静岡県)
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 439-0006 
TEL 0537-35-2067 / FAX 0537-35-1384
MORIMOTO
H.森本
MORIMOTOSHUZOU
森本酒造(静岡県)
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 439-0006 
TEL 0537-35-2067 / FAX 0537-35-1384
MATSUWAKA
松若
SHIRAMATSUSHUZOU
白松酒造
Prefecture: Shizuoka
Zip Code: 439-0031 
TEL 0537-36-3250 / FAX 0537-36-6378